Η Σεβ.'. Στ.'. Αστέρας Ελευθερίας υπ.'. αρ.'. 1821

O Αστέρας της Ελευθερίας εδρεύει εν Ανατολή Αθηνών.

Υπό Κατασκευή…