Γιατί να γίνει κανείς Ελευθεροτέκτων;

Στο 1ο Άρθρο του Συντάγματός της, η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας, δηλώνει ότι:

«Ο σκοπός του Ελευθεροτεκτονισμού, ενός ουσιαστικά φιλανθρωπικού, φιλοσοφικού και προοδευτικού θεσμού, είναι η αναζήτηση της αλήθειας, η μελέτη της ηθικής και η εφαρμογή της αλληλεγγύης […] Οι αρχές του Ελευθεροτεκτονισμού είναι η αμοιβαία ανοχή, ο σεβασμός των άλλων και του ευατού μας, και η απόλυτη ελευθερία συνειδήσεως. Υποστηρίζει ότι οι μεταφυσικές αντιλήψεις είναι αποκλειστικά προσωπικές, και επομένως απορρίπτει όλες τις δογματικές παραδοχές. Είναι δεσμευμένος στην θεμελιώδη σημασία της εκκοσμίκευσης […]»

Αυτό τα λέει όλα!

Μύηση

Ο Ελευθεροτεκτονισμός προσφέρει κάτι μοναδικό στην σύγχρονη κοινωνία: την έννοια της μυήσεως.  Η μύηση σημαίνει τόσο την είσοδο σε μια αδελφότητα όσο και τη δέσμευση σε μια οδό προσωπικής προόδου δια μέσω συμβόλων και ενός συγκεκριμένου τελετουργικού. Ο νεομύητος χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία προκειμένου να ξεκινήσει το τεκτονικό του έργο, που στην πραγματικότητα είναι η ικανότητα να μοιράζεται και να αναπτύσσει τον εαυτό του, εκτελεσμένo με συνολική ελευθερία συνειδήσεως.

Πιθανά να έχετε ακούσει αναφορές γύρω από την Τεκτονική Μέθοδο. Αποτελείται από την κοινό έργο που γίνεται στις στοές, το οποίο είναι αέναο, και συμπληρώνεται από την ατομική έρευνα, το σήμα κατατεθέν κάθε Ελευθεροτέκτονα. Το φως που αναζητείται από κάθε Τέκτονα (με την 18ου αιώνος έννοια του όρου) φωτίζει το μονοπάτι του και απαλείφει τους κοινωνικούς διαχωρισμούς. Επομένως η μύηση και η άσκηση του τελετουργικού στέκονται αρωγοί στην ατομική χειραφέτηση. 

«Ο Ελευθεροτεκτονισμός πασχίζει για την υλική και ηθική βελτίωση, την διανοητική και ηθική τελειοποίηση της Ανθρωπότητας»