Λίγη ιστορία...

Η ιστορία του “σύγχρονου” Ελευθεροτεκτονισμού λέγεται ότι ξεκίνησε στην Αγγλία στις 24 Ιουνίου 1717, με τη συνάντηση τεσσάρων Λονδρέζικων στοών, κληρονόμων της πρωτοτεκτονικής παράδοσης που ήδη διέθετε στιβαρή παρουσία στο ανερχόμενο Ηνωμένο Βασίλειο, αφότου ανέπτυξε τις αρχές του στα τέλη στα τέλη του 17ου αιώνα, ιδιαίτερα στην Σκωτία.

Ο Τεκτονισμός έφθασε στην Γαλλία το 1725, με τη δημιουργία της Saint Thomas au Louis d’Argent, μιας Παρισινής στοάς ιδρυμένης από Άγγλους Ιακωβίτες εξόριστους (υποστηρικτές των Στούαρτ). Ο Γαλλικός Τεκτονισμός αποτίναξε τις Αγγλικές του ρίζες το 1738, με τον πρώτο Γάλλο Μέγα Διδάσκαλο, τον Δούκα του Antin. To 1743, τον διαδέχθηκε ο μεγάλος θείος του, Louis de Bourbon-Condé, ο οποίος παρέμεινε Μέγας Διδάσκαλος έως το θάνατό του το 1771.

Ο Δούκας του Montmorency- Luxembourg ανέλαβε έπειτα μια πλήρη αναδιοργάνωση του Τάγματος, το οποίο μετετράπη στην Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας το 1773, υπό τον Μέγα Διδάσκαλο Louis Philippe-Joseph της Ορλεάνης (ο μελλοντικός Philippe Égalité), με μια τεράστια συγχώνευση της πρώτης εθνικής Μεγάλης Στοάς και της Σκωτικής Μητρικής Στοάς.

Το πρώτο αξιοσημείωτο μέτρo: ενάντια στα έθιμα της εποχής, το αξίωμα του Σεβάσμιου Διδασκάλου (Προέδρου) της στοάς, έγινε εκλέξιμο, αντί για μια ισόβια κληρονομούμενη θέση όπως ίσχυε στο αρχαιότερο καθεστώς.

Η Μεγάλη Ανατολή γεννήθηκε. Δημιούργησε ένα δημοκρατικό νομοθετικό σώμα (η λέξη “δημοκρατικό”, ιδιαίτερα ασυνήθιστη για την περίοδο, χρησιμοποιήθηκε από τον Μontmorency-Luxembourg): κάθε στοά εκπροσωπείται από μια αντιπροσωπεία στην ετήσια Γενική Συνέλευση, έναν επαναστατικό οργανισμό που τιμούσε τον διαχωρισμό των εξουσιών (εκτελεστική και νομοθετική). Άντεξε τη δοκιμασία πλέον των δυόμιση αιώνων και ενέπνευσε την πολιτική οργάνωση της Γαλλικής Δημοκρατίας

«’Ενας σύγχρονος οργανισμός
στερεωμένος στην παράδοση.»